POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

 

Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji mobilnej Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Globstar bez zgody Użytkownika nie zbiera danych osobowych,  w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej.
Dane zbierane automatycznie:
Podczas korzystania z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są dane demograficzne Użytkownika. Statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.
Dane zbierane, w celu kontaktu:
W przypadku gdy Użtkownik kontaktuje  celem dokonania danych czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, wymagać będziemy przekazania danych osobowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.
Wykorzystywanie danych:
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
Dane zbierane w trakcie korespondencji z Użytkownikiem  będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
Sposoby zbierania danych:
Globstar zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.
Dane osobowe / kontaktowe są przetwarzane (raporty, zestawienia, analizy) tylko i wyłącznie lokalnie na urządzeniu mobilnym.
Użytkownik sam decyduje czy przydzieli uprawnienia przy pierwszym uruchomieniu i w każdej chwili może je cofnąć.
Dane na temat dzieci:
Aplikacja ta jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat, może korzystać z tej Aplikacji wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. W celu ochrony prywatności dzieci w sieci i niniejszej Polityki Prywatności  nie można:
(1) Żądać lub świadomie gromadzić danych osobowych osób poniżej 13 roku życia (“Dzieci”),
(2) świadomie wykorzystywać i przekazywać stronom trzecim danych osobowych osób poniżej 13 roku życia,
(3) Udzielać dzieciom możliwości publicznego umieszczania lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniania danych osobowych, oraz
(4) Nakłaniać dzieci do udziału w specjalnych grach, konkursach z nagrodami i w innych czynnościach mających na celu ujawnienie danych osobowych.
Globstar nie gromadzi świadomie informacji o dzieciach i wymaga zgody rodziców na ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych. Zachęcamy do kontrolowania korzystania z Internetu przez dzieci oraz do zapoznania się z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa zanim dziecko rozpocznie korzystanie z zasobów Internetu.
Dodatkowe informacje:
Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play.  Globstar nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.
W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
Close Menu