Aplikacje

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

 

Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji mobilnej Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Globstar bez zgody Użytkownika nie zbiera danych osobowych,  w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej.
Dane zbierane automatycznie:
Podczas korzystania z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są dane demograficzne Użytkownika. Statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.
Dane zbierane, w celu kontaktu:
W przypadku gdy Użtkownik kontaktuje  celem dokonania danych czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, wymagać będziemy przekazania danych osobowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.
Wykorzystywanie danych:
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
Dane zbierane w trakcie korespondencji z Użytkownikiem  będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
Sposoby zbierania danych:
Globstar zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.
Dane osobowe / kontaktowe są przetwarzane (raporty, zestawienia, analizy) tylko i wyłącznie lokalnie na urządzeniu mobilnym.
Użytkownik sam decyduje czy przydzieli uprawnienia przy pierwszym uruchomieniu i w każdej chwili może je cofnąć.
Dane na temat dzieci:
Aplikacja ta jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat, może korzystać z tej Aplikacji wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. W celu ochrony prywatności dzieci w sieci i niniejszej Polityki Prywatności  nie można:
(1) Żądać lub świadomie gromadzić danych osobowych osób poniżej 13 roku życia (“Dzieci”),
(2) świadomie wykorzystywać i przekazywać stronom trzecim danych osobowych osób poniżej 13 roku życia,
(3) Udzielać dzieciom możliwości publicznego umieszczania lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniania danych osobowych, oraz
(4) Nakłaniać dzieci do udziału w specjalnych grach, konkursach z nagrodami i w innych czynnościach mających na celu ujawnienie danych osobowych.
Globstar nie gromadzi świadomie informacji o dzieciach i wymaga zgody rodziców na ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych. Zachęcamy do kontrolowania korzystania z Internetu przez dzieci oraz do zapoznania się z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa zanim dziecko rozpocznie korzystanie z zasobów Internetu.
Dodatkowe informacje:
Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play.  Globstar nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.
W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close